ساختار بازار

ساختار بازار در بازار سرمایه

حتما از خودتون سوال میکنید که چه لزومی دارد که ساختار بازار را بشناسیم ؟ شناخت ساختار بازار و درک درست آن باعث میشود که شما نه تنها هما...

ادامه مطلب

تعریف بازار

مفهوم کاربردی بازار در بازارهای سرمایه

درک مفهوم بازار در بازار سرمایه یکی از اساسی ترین مفاهیمی است که هر معامله گری باید بداند . اکثر افراد مفهوم بازار در بازار سرمایه را ب...

ادامه مطلب