فرآیند ثبت نام و عضویت در سایت به این صورت است که ابتدا می بایست نسبت به وارد کردن ایمیل خود در فرم عضویت اقدام کنید بدین ترتیب یک رمز به صورت خودکار تولید شده و به نشانی ایمیل شما ارسال می شود و به صورت خودکار برای بار اول وارد حساب کاربریتان می شود . ایمیل ارسالی و رمز خودکار تولید شده توسط شما قابل تغییر است فقط باید دقت داشته باشید که رمز خودکار تولید شده به حروف بزرگ و کوچک حساس است و رمز عبور شما باید دقیقا برابر با رمز ارسالی از طرف سایت باشد . نیازی به پاسخ به ایمیل ارسالی توسط سایت نیست .